Starliner OFT nesėkmė

Staliner, OFT, Boeing

Staliner, OFT, Boeing – gruodžio 20 pradėtas orbitinis skrydžio testas buvo nesėkmingas

Staliner OFT Boeing Staliner OFT Boeing Staliner OFT Boeing

Startas, gruodžio 20 diena, raketa Atlas V su Starliner erdvėlaiviu kyla

2019 gruodžio 20 buvo pradėtas orbitinio skrydžio testas (OFT). Jo metu tikėtasi išmėginti raketą Atlas V ir greitintuvą Centaur katu su erdvėlaivio Starliner CST-100 sistemomis, nulekiant iki Tarptautinės Kosminės Stoties, prisijungiant ir gruodžio 28 sugrįžtant į Žemę.

Tačiau… Atlas V raketa sėkmingai startavo gruodžio 20 13:36, greitintuvas Centaur į 76 x 191 km orbitą erdvėlaivį Starliner išvėdė `maždaug 12-a minutę. Po 3 minučių erdvėlaivis atsiskyrė nuo Centaur greitintuvo. Maždaug 31 min. po starto turėjo būti įjungti erdvėlaivio varytuvai ir Starliner turėjo pakilti į aukštesnį perigėjaus tašką. Orbita turėjo pamažu artėti prie TKS (maždaug 405 km) orbitos aukščio.

Tačiau… Erdvėlaivio varytuvai tinkamu momentu nebuvo įjungti. Priežastis kurioziška: erdvėlaivio misijos laikmatis (MET – Mission Elapsed Time) po atsiskyrimo nuo Centaur greitintuvo, įjungė erdvėlaivio pagrindinius variklius ir Starliner kilo į viršų netinkama orbita. Nuo 13 iki 31 skrydžio minutės buvo bereikalingai išeikvotas kuras, kurio vėliau pritrūko lėkiui iki TKS. Vėliau paaiškėjo, jog MET laiko paklaida siekė 11 valandų.

Staliner OFT Boeing landing

Numetamas erdvėlaivio Starliner šiluminis skydasStaliner OFT Boeing landing

Erdvėlaivis Starliner gruodžio 22 14.58 min. minkštai nutūpė White Sands poligone (New Mexico valstija, JAV)

Staliner OFT White Sands Staliner OFT White Sands

Prieš startą ruošiamas astronauto manekenas raketininkė Rosie su 60 davikliųStaliner OFT White Sands

Nesvarumo indikatorius – šunelis Snoopy  Starliner viduje

Starliner Landing White Sands Starliner Landing White Sands Starliner Landing White Sands

Erdvėlaivio Starliner CST-100 liukas buvo atvertas po 62 min. nuo nusileidimo momento

Boeing ir NASA pabrėžė kai kuriuos OFT misijos momentus: raketa Atlas V ir greitintuvas Centaur veikė puikiai, erdvėlaivis Starliner nusileido puikiai, nusileidimą prižiūrinti komanda erdvėlaivio liuką atvėre beiveik laiku, pavėlavo tik 2 minutes. Ar to pakaks NASA ? Tikėtinas scenarijus yra toks: Boeing pakartos OFT misiją 2020 metų pavasarį.