Kosminės programos » Sovietų Sąjunga/Rusija » Mir » Konstrukcija » Bazinis blokas

Bazinis blokas

Bazinis blokas 17KC skirtas ekipažo (iki 6 kosmonautų) pastoviam gyvenimui ir jo mokslinei eksperimentinei veiklai. Iš bazinio bloko buvo valdomas visos orbitinės stoties (stoties konfigūracija keitėsi) darbas.

Bazinio bloko funkcijos: ekipažo darbo ir poilsio sąlygų sudarymas; orbitinės stoties pagrindinių funkcijų valdymas bei aprūpinimas elektros energija; radijo ryšys, telemetrijos informacijos, televizijos vaizdų perdavimas, komandų priėmimas; stoties orientacijos valdymas ir skrydžio orbitos korekcija; modulių ir transportinių erdvėlaivų susijungimo užtikrinimas; nustatytų parametrų (temperatūra, drėgmė), reikalingo kosmonautų darbui, stoties konstrukcijos elementų ir įrengimų funkcioanavimui, palaikymas stoties gyvenamojoje erdvėje; kosmonautų išėjimo į atvirą kosminę erdvę sąlygų sudarymas; mokslinių, taikomųjų tyrimų ir eksperimentų atlikimas panaudojant atgabentą aparatūrą.
Pagrindinis orbitinės stoties Mir projektuotojas – mokslinis gamybinis susivienijimas „Energija”, bazinio bloko ir modulių projektuotojas – konstravimo biuras „Saliut”, bazinio bloko ir modulių pagrindiniai gamintojai – M. V. Chruničevo vardo Mašinų statybos gamykla ir Eksperimentinės mašinų statybos gamykla.

Bazinio bloko masė starto metu – 20.9 tonų, ilgis – 13.13 m, diametras, 4.15 m, hermetiškų skyrių tūris – 90 m³, laisvasis tūris – 76 m³, Saulės baterijų panelių ilgis – 29.7 m.

Bazinis blokas konstrukcijos požiūriu buvo sudarytas iš keturių skyrių: trijų hermetiškų – perėjimų skyriaus, darbo skyriaus ir perėjimų kameros ir nehermetiško agregatų skyriaus.Perėjimų skyrius skirtas keturių tikslinių modulių prijungimui ir perėjimams į juos ekipažo narių. Perėjimų skyrius galėjo būti panaudotas ir kaip šliuzinė kamera išeinant į atvirąjį kosmosą. Perėjimų skyriuje buvo sumontuotas jo išhermetinimo ventilis. Dažniausiai būdavo išhermetinamas tik perėjimų skyrius. Perėjimų skyriaus ilgis – 2,78 m, hermetiškas tūris – 6,85 m³. Perėjimų skyriaus sferinėje dalyje buvo sumontuoti 5 pasyvūs susijungimo įrenginiai (vienas ašinis ir keturi šoniniai). Ašinis ir vienas šoninis susijungimo įrenginys turėjo priėmimo kūgius, kiti trys šoniniai susijungimo įrenginiai – dangtelius. Transportiniai laivai ir moduliai privalėjo susijungti su ašiniu susijungimo įrenginiu. Modulių perkėlimui į šoninius susijungimo mazgus (įrenginius) perėjimų skyriaus išorėje buvo sumontuoti du lizdai automatinio modulių perjungimo manipuliatoriui. Perėjimų skyriaus išorėje buvo sumontuoti kronšteinai, ant kurių tvirtinosi laikikliai įsitverti rankomis, automatinio suartėjimo ir susijungimo sistemos „Kurs” antenos, susijungimo taikiniai, televizijos kamera, borto šviesos. Skyriaus išorė buvo uždengta ekrano vakuumine šilumine izoliacija. Perėjimų skyrius turėjo 4 iliuminatorius.

Darbinis modulis
Jame išdėstyta bazinio bloko borto sistemų ir įrengimų, skirtų ekipažo gyvenimui ir darbui, pagrindinė dalis. Darbo skyriaus bendrasis ilgis – 7.7 m, didžiausias skersmuo – 4.15 m, hermetiškas tūris – 75 m³. Interjero panelės atskiria gyvenamąją zoną nuo prietaisų ir taip pat nuo darbo skyriaus korpuso. Darbo skyriuje buvo 9 iliuminatoriai, vienas  – Nr. 9  – buvo 0.5 m skersmens. Du iliuminatoriai buvo individualiose kajutėse, esančiose kairiojo ir dešiniojo borto pusėse.

Darbo skyrius sąlyginai buvo suskirstytas į dvi dalis: mažojo ir didžiojo skersmens. Darbo skyriaus mažojo skersmens zonoje buvo centrinis stoties valdymo postas „Plutonas”. Čia buvo numatyta vieta sumontuoti teleoperatorinio valdymo režimo aparatūrą. Darbo skyriaus didžiojo skersmens zonoje buvo sumontuotos dvi asmeninės kajutės (kiekvienos tūris 1.2 m³), sanitarinis skyrius (tūris 1.2 m³) su praustuvu ir assenizacijos įrenginiu. Darbo skyriaus didžiojo skersmens zonoje buvo virtuvė su šaldytuvu – šaldikliu, darbo stalas su fiksacijos priemonėmis ir maisto pašildymo priemonėmis, vandens laikymo (50 l) talpa ir jo dozavimo blokas, fizinių pratimų treniruokliai (veloergometras ir bėgimo takelis), kūno masės nustatymo nesvarumo sąlygomis įrenginys. Darbo skyriaus didelio skersmens grindyse buvo šliuzinė kamera konteineriams su atliekomis pašalinti ir mažiems erdvėlaiviams paleisti į kosminę erdvę.

Darbo skyriaus mažojo skersmens zonos abiejuose šonuose ir viršuje buvo trys nišos, kuriose buvo sumontuotos saulės baterijų jungtys. Ant šoninių jungčių pritvirtintos dvi pagrindinės Saulės baterijų (plotas – 76 m²) panelės. Ant viršutinės jungties vėliau buvo sumontuota trečioji, 10.6 me ilgio, Saulės elementų baterija. Dviejų pagrindinių ir sumontuotosios saulės elementų baterijos didžiausia bendra galia – 12 kW. Ant darbo skyriaus cilindrinių dalių buvo sumontuoti radiatoriai, kurie taip pat atliko ir priešmeteoritinių ekranų funkciją. Ant darbo skyriaus viršutinio paviršiaus sumontuoti laikikliai įsitverti rankomis, kai dirbama atviroje kosminėje erdvėje. Be to darbo skyriaus mažojo skersmens išorėje buvo sumontuoti judėjimo valdymo sistemos orientacijos davikliai pagal Saulę ir Žemę, saulės baterijų orientacijos davikliai, astroblokai, radiotechninės sistemos antenos. Saulės baterijų plokščių galuose buvo sumontuotos „Kurs” antenos, valdymo ir ryšio sistemos, televizijos antena, borto žiburiai. Iš išorės darbo skyriaus korpusas buvo uždengtas ekrano – vakuumine šilumine izoliacija.Perėjimų kamera buvo skirta susijungimams su erdvėlaiviais ir moduliu 37КЭ. Perėjimų kameros skersmuo 2.0 m, ilgis 2.34 m. Perėjimų kamera turėjo vieną pasyvųjį susijungimo įrenginį su vidinio perėjimo tuneliu. Pasyvusis susijungimo įrenginys išsidėstęs palei išilginę bazinio bloko ašį. Išorės stebėjimui perėjimų kameroje buvo 1 iliuminatorius, o jos išorėje buvo pritvirtinta telekamera.
ext-align: justify;”>Agregatų skyrius turėjo cilindro, kurio didžiausias skersmuo 4.15 m, formą. Agregatų skyrius iš visų pusių apjuosė perėjimų kamerą. Agregatų skyriaus paskirtis – išdėstyti jungtinio variklių įrenginio agregatus. Jungtinis variklių įrenginys turėjo du koreguojamuosius variklius, kurių kikvieno trauka po 315 kgs ir 32 orientacijos, pagal skersinę, išilginę ir statmenąją ašis masės centro atžvilgiu, variklius, kurių kiekvieno trauka po 13,3 kgs. Orientacijos varikliai buvo sugrupuoti į 4 blokus po 8 variklius kiekviename bloke. Jungtinis variklių įrenginys turėjo 4 bakus (talpino iki 558 kg azoto tetraoksido (oksidatorius) ir 302 kg nesimetrinio dimetilgidrazino (degalai)); turėjo 8 suspausto azoto balionus (užpildyto azoto masė 37 kg). Bazinio bloko jungtinio variklių įrenginio bakai kuru buvo užpildomi iš erdvėlaiviu „Progress” rezervuarų. „Progress” galėjo jungtis tiek prie agregatų skyriaus, tiek prie perėjimų skyriaus ašinio susijungimo įrenginio.

Išorėje, ant galinio agregatų skyriaus španto buvo pritvirtinta štanga su „Antares” antena. Be to ant agregatų skyriaus korpuso stovėjo „Kurs”, valdymo ir ryšio radiotechninės sistemos, televizinės sistemos, telefoninio – telegrafinio ryšio, orbitos radiokontrolės aparatūros antenos. Ant agregatų skyriaus buvo pritvirtinti orientacijos pagal Saulę davikliai ir saulės baterijų orientacijos davikliai, borto šviesos, rankenos įsitverti rankomis dirbant atvirame kosmose.

Starto metu bazinio bloko perėjimų skyrius ir darbo skyriaus mažojo skersmens dalis su sudėtomis saulės elementų baterijomis buvo uždengti raketos-nešėjos naudingojo krovinio apvalkalu. Ant dviejų tvirtinimo kronšteinų kairiajame ir dešiniajame bazinio bloko borte, prie kurių buvo pritvirtintas apsauginis apvalkalas, vėliau buvo sumontuotos teleskopinės strėlės, kroviniams kilnoti.

1 – erdvėlaivis „Sojuz TM”, 2 – „Kurs” antena, 3 – trečioji pagrindinė Saulės elementų baterija, 4 – trečiosios pagrindinės Saulės elementų baterijos jungtis, 5 ir 11 – darbiniai moduliai, 6 – kūno masės matavimo įrenginys, 7 – veloergometras, 8 – darbo stalas, 9 – asmeninė kosmonauto kajutė, 10 – pagrindinė dešinė Saulės elementų baterija, 12 – „Igla” antena, 13 – didelio kryptingumo antenos jungtis, 14 – sanitarinis skyrius, 15 – perėjimų kamera, 16 – ašinis susijungimo mazgas, 17 – jungtinės variklių sistemos skrydžio korekcijos variklis, 18 – agregatų skyrius, 19 – orientacijos variklių blokas, 20 – jungtinės variklių sistemos skrydžio korekcijos variklis, 21 – bėgimo takelis, 22 – asmeninės kajutės, 23 – didysis iliuminatorius Nr. 9, 24 – pagrindinė kairė Saulės elementų baterija, 25 – pagrindinės Saulės elementų baterijos jungtis, 26 – centrinis valdymo pultas, 28 – šoniniai susijungimo mazgai, 29 – modulių perkėlimo manipuliatoriaus tvirtinimo lizdas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *