Kosminės programos » Lietuva » Gynybos technologijų instituto raketos

Gynybos technologijų instituto raketos

Smulkiau vaizdo siužetas

Gynybos technologijų institutas 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę KTU ėmė aktyviai bendradarbiauti su LR krašto apsaugos ministerija (KAM), LR vidaus reikalų ministerija (VRM) ir kitomis institucijomis sprendžiant mokslinius, inžinerinius, specialistų rengimo klausimus. Siekiant padidinti bendradarbiavimo efektyvumą, 2000 m. įkurtas Gynybos technologijų institutas (GTI).

Veikla
GTI organizuoja ir vykdo mokslinius tiriamuosius ir bandomuosius konstravimo darbus Lietuvos gynybos institucijų ir kitų šalies ūkio subjektų poreikiams tenkinti, organizuoja sukurtos technikos ir technologijų aprobavimą, serijinę gamybą ir įdiegimą, koordinuoja šios krypties specialistų ir mokslininkų rengimą, prisideda plėtojant universitetines ir tęstines studijas, vykdo ekspertinę ir konsultacinę veiklą, dalyvauja plėtojant ir stiprinant šalies gynybos ir nacionalinio saugumo sistemą.

Pagrindinės tyrimų kryptys:
mechaninių, elektromechaninių ir mechatroninių sistemų modeliavimas;
mechanizmų, mašinų ir įrenginių dinaminė sintezė;
mokomosios ir kovinės paskirties technologijų kūrimas, remiantis vibroinžinerijos, optoelektronikos, informacinių technologijų, vaizdų apdorojimo ir kitų mokslo ir inžinerijos sričių laimėjimais bei diegimas šalies gynybos institucijose.