Asmenybės » Konstantin Ciolkovskij

Konstantin Ciolkovskij

Kosminių kelionių teoretikas K. Ciolkovskij kartais yra nuvertinamas, kartais išaukštinamas.

Ciolkovskij K a

Konstantin Ciolkovskij (1857-1935) kilo iš bajorų Jastržembskių giminės. Vaikystėje sirgo skarlatina ir apkurto, tad negalėjo baigti mokyklos – lavinosi pats. 1879 eksternu išlaikė liaudies mokytojo egzaminą ir iki 1921-jų mokė vaikus matematikos ir fizikos Borovske bei Kalugoje. Laisvalaikiu kūrė lėktuvus ir dirižablius, vėliau – raketas.

Už mokytojavimą 1906 pelnė šv. Stanislovo ordiną. Pirmieji 1882-83 metų moksliniai dujų kinetikos ir aerodinamikos veikalai neišliko. 1890-ais baigė metalinio dirižablio projektą, bet gamybai pinigų negavo, tik parašė straipsnį „Ar metalinis dirižablis yra įmanomas?“, o 1894 – „Aeroplanas – aviacinė skraidyklė“.

K Ciolkovskij

1896-ais JAV paskelbus keleivinio aeroplano konkursą, susidomėta K. Ciolkovskio projektais ir modeliais, juolab savo dirbtuvėje jis įrengė vieną pirmųjų aerodinaminį tunelį skraidyklių savybėms tirti. Metalinio dirižablio korpusą mėgino patentuoti keliose valstybėse (ir JAV), tačiau pristigo lėšų paraiškų ekspertizei bei įforminimui. 1903 sukūrė bene reikšmingiausią veikalą „Kosmoso tyrimai reaktyviniais prietaisais“ (ir formulę startūnų greičiui apskaičiuoti v/v1 = ln(1 + m2/m1). Šios knygos egzempliorius 1975-ais pabuvojo Apollo-Sojuz erdvėlaiviuose ir su dalyvių autografais grįžo Žemėn.

Pirmieji kintamos masės kūno judėjimo lygtį išsprendė anglų tyrinėtojai W. Moore 1810 – 1811 metais, sprendinį paskelbęs savo knygoje 1813 metais bei P. G. Tate 1861 m. ir W. J. Steele iš Kembridžo universiteto 1856 m.

K. Ciolkovskio įtaka

Straipsnyje „Antrasis termodinamikos principas“ (1914) Ciolkovskis mėgino paneigti tuomet jau visuotinai pripažintą mokslo dėsnį. Gal dėl kurtumo ar savišvietiško intelekto Ciolkovskis atkakliai laikydavosi savo net klaidingų idėjų. 1925-ais Maskvos Politechnikos muziejus demonstravo K. Ciolkovskio aliumininį dirižablį ir paskyrė 2000 rb modelio gamybai, bet pačio dirižablio „prastumti“ nepavyko.

Konstantin Ciolkovskij signature

K. Ciolkovskij parašas

1928-1930 metais parašė mokslinės fantastikos ir net filosofijos kūrinius: „Antrasis Mėnulis“ – apie mikrogravitaciją, apsaugą nuo Saulės radiacijos, kosminę mankštą ir drabužių sterilizavimą; „Visatos valia“, „Tarpžvaigždinių kelionių tikslai“, „Kosminių kelionių albumas“ (liko rankraštyje, bet panaudojo kinofilmui „Kosminis reisas“). Vertindami K. Ciolkovskio įnašą astronautikai, JAV jį pagerbė San Diego muziejaus Šlovės salėje, o NASA išleido jo darbų 3-tomį. Tėvynėje – „Ciolkovskio raštų rinktinė“ (1934, 2 t perleista 2018), „Raketų technika“ (1947) ir kiti.