Voyager ir New Horizons astronautiniai tyrimai

Voyager

New Horizons, Voyager, Hipparchus, Galileo, Jupiteris, Saturnas, Ijo, Neptūnas, Uranas … gražus būrelis ir apie juos truputį.

Pradinės žinios

Žinias apie Visatą žmonės kaupia jau bent 5 tūkstančius metų. Dar senovės graikai mėgino aiškinti stebimus danguje judėjimus per Žemės sukimąsi aplink ašį, Mėnulio – aplink Žemę, planetų – aplink Saulę.

hiparchus

Bene reikšmingiausi tyrimai priklauso Hiparchui (Hipparchus, 190-120 m.pr.Kr), sudariusiam 850 žvaigždžių katalogą, atradusiam Žemės ašies precesiją bei apskaičiavusiam atogrąžinių metų trukmę (laikotarpį tarp dviejų Saulės skritulio centro perėjimų per pavasario lygiadienio tašką) 365,24 dienas. Precesija – Žemės ašies kūgiškas 22-24° judėjimas (nuo Mėnulio, Saulės ir planetų gravitacijos), nežymiai keičiantis Žemės orbitos padėtį žvaigždžių atžvilgiu.

claudius-ptolemy

Tačiau įsigalėjo K. Ptolemajaus (Claudius Ptolemy, 110-170 m.) geocentrinė pasaulio sistema, net 14 šimtmečių trukdžiusi kosmoso pažinimą. Visatos tyrimai paspartėjo tik XV a, G. Galileo pradėjus naudoti teleskopą. Ypač jie patobulėjo su astronautikos pradžia prieš 60 metų.

Voyager

Voyager erdvėlaiviai

40-mečiai erdvėlaiviai Voyager-1 ir -2 yra vienodi (825 kg masės, sudaryti iš 65 tūkst detalių, plutonio 238 elektros šaltinių po 420 W, kiekvienas iš trijų radijo izotopų termoelektrinių generatorių, 16 hidrazininių bei 4 korekcinių varytuviukų) jau nutolo nuo Žemės savomis trajektorijomis per 19-15 Tm, bet dar palaiko ryšį. 28 W siųstuvu per lėkštinę 3,66 m anteną 3 kartus per savaitę perduoda duomenis 115 kB/s sparta. 2017 metų rugsėjį abiejų erdvėlaivių elektros šaltiniai generavo 249 W.

voyager-gold-record-display-10-5-1977_30214218763_o

Ranka užrašyta „Visų laikų, visų pasaulių kompozitoriams”. Daug muzikos bei kalbų įrašų ir įvairių Žemės garsų…

voyager-record-cover_30251407953_o

Plokštelėse yra 150 įvairių piešinių bei nuotraukų, 27 muzikos įrašai, 21 Žemės garsų ir pasveikinimai 55 kalbomis

mounting-the-golden-record_30269499363_o

Prie Voyager erdvėlaivių pritvirtintos auksinės, 30 cm plokštelės ir schema, kuri padės, galbūt, kada nors atsekti kelią į Žemę

Voyager žinios

Pateikė naujų žinių apie 4 didžiasias planetas ir 48 jų mėnulius. Pralėkdami Jupiterį (349 Mm atstumu), Saturną (124 Mm), Uraną, Neptūną (5 Mm) jie siuntė vaizdus ir tyrimų duomenis.

Jupiter'sGreatRedSpotJupiterio Didžioji Raudonoji Dėmė

IjoJupiterMoonJupiterio palydovas Ijo su nuolat ugnikalniais: sieros junginiai išmetami į 300 km aukštį

JupiterMoonsJupiterio palydovai: Ijo, Europa, Ganimedas, Kalisto. Voyager nuotraukos

NeptunTritonVoyager1Neptūno palydovas Tritonas. Voyaer 1 nuotrauka

Pvz, Voyager-2 4,7 Gm atstumu pralėkė Neptūno Nereidę ir atsiuntė 83 vaizdus 70 km skyra, patikslino jos skersmenį 170 km, 50 K vid. temperatūrą bei 1,37…9,65 Gm ekscentrišką orbitą. Vien nuo Ganimedo gauta per 150 infraraudonos spinduliuotės spektrogramų (iš 92-178 Mm nuotolių), sudarytas jo paviršiaus izotermų 110…145 K laukas. Tyrinėdama atsiųstuosius duomenis Voyager komanda aptiko panašius į Saturno bet siauresnius Urano žiedus ir dar du mėnulius (viso – 29).

Uranus UranusA

UranusRingsUrano žiedaiUranusmoonMirandaUrano palydovas Miranda

Uranas – trečioji pagal didumą ir ketvirtoji pagal masę šalčiausia (49-53 K) Saulės sistemos planeta (2,87 Tm atstume), apskriejanti per 84 metus, 1,27 t/m3 tankio bei turi apie 30 mėnulių.

Neptune NeptunesmoonTritonNeptūno palydovas Tritonas

Neptūnas – ketvirtoji pagal didumą ir trečioji pagal masę dar šaltesnė (38 K) planeta 4,5 Tm atstumu apskriejanti Saulę per 165 metus, 1,64 t/m3 tankio, apie 20 mėnulių.

Dabar abu Voyager‘iai tebelekia 220 km/s (Galaktikos centro atžvilgiu) žmonių dar netyrinėtoje aplinkoje, kur 0,04-0,07 MeV elektronų tankis 0,03/cm3, magnetinio lauko stipris 0,3 nT. Būdamas 17,4 Tm nuo Saulės Voyager-1 užfiksavo vadinamojo „Saulės vėjo“ išnykimą ir 100 kartų padidėjusį tarpžvaigždinių elektronų srautą.

Iš 10 mokslinių prietaisų (sumontuotų Voyager erdvėlaiviuose 1977 metais starto metu), šiuo metu veikia 4 Voyager 1 prietaisai ir 5 Voyager 2.

Pale_Blue_Dot

Taškelis dešinėje – Žemė. Taip ji atrodo iš Voyager tolybių. Ši nuotrauka dar pavadinta Pale Blue Dot

Tyrimų rezultatai

Dauguma atradimų yra gana netikėti:

Jupiteris išspinduliuoja 2,5 karto daugiau energijos nei gauna iš Saulės; jo ir Saturno atmosferos sudarytos iš vandenilio su atitinkamai 11 % ir 7 % helio;
Tolesnės erdvės už Saturno pastebimai užterštos dulkėmis, ledukais ir kitomis smulkiomis dalelėmis iki 10 µm didumo;
Aktyvus vulkanizmas mėnulyje Ijo (stebėti 9 ugnikalnių išsiveržimai) bei 400 kV ir 3 MA elektros srovės judant Jupiterio magnetiniame lauke;
Urano diena trunka 17 val 14 min, magnetinė ašis pasvirusi 60° sukimosi ašies atžvilgiu, atrasti 10 naujų mėnulių, keisčiausias – Miranda su 20 km gylio krateriais, bene mažiausio tankio 0,86 t/m3 Kresida ir gretimoj orbitoj Dezdemona, kurios astronomų skaičiavimu gali susidurti po milijono metų;
Neptūno diena – 16 val 6 min trukmės, magnetinė ašis pasvirusi 47°, aptikti dar 7 nauji mėnuliai, o Tritonas turi retą azoto atmosferą;
Vadinamojoj Kuiperio juostoje yra bent 100 nykštukinių planetų, kurias tiriant gal paaiškės Saulės sistemos susidarymas ir raida.

PlutoFeaturesMap0831172017 metų rugpjūtyje, po New Horizons vizito 2015 metais, Plutonas gavo 14 paviršiaus darinių vardus

Pluto_NewHorizonsNew Horizons erdvėlaivis prie Plutono 2015 metais

PlutoCharonmapsPlutono bei Charono paviršiaus žemėlapiai

New Horizons erdvėlaivis

Analogiškus tyrimus per 11 metų vykdo 478 kg masės 2,2×2,1×2,7 m didumo erdvėlaivis New Horizons, turintis 228 W plutonio 238 elektrinę bei 16 hidrazininių varytuviukų (12×0,8 N ir 4×4,4 N).

NewHorizonsJupitermoonsJupiterio galilėjiniai palydovai

Jupiter IoJupiteris bei jo palydovas Ijo 2007 metais pozavo New Horizons

Pralėkdamas Ganimedą 3,5 Gm atstumu atsiuntė 17 km skyros vaizdų, Europą 3,1 Gm bei Kalistą 4,7 Gm, suteikė daug įdomios informacijos.

PlutoCharonPlutono palydovas Charonas

pluto-observations-through-the-yearsPlutono stebėjimų animacija

New Horizions Pluto Moons

2015 m. priartėjo prie Plutono per 12,5 Mm, patvirtino jį turint geologiškai aktyvų paviršių. Matavo mėnulių matmenis: Hidros 43×33 km, Niksės 54×41 km, Kerberos 12×4,5 km ir Stikso 7×5 km.

2014MU69Dabar miego būsenoje (užmigdytas 2017 rugsėjo 11 dieną) artinasi prie objekto 2014 MU 69, sudaryto iš dviejų luitų (20 ir 18 km) didumo. Šį objektą pasieks 2019 metų pradžioje.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *